Bibliografi

1937 Fyra dagar i det förflutna. Sjukvårdens historia behandlad i London.

Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor, nr 22/1937, s. 442-447.


1950 Moderna metoder och hjälpmedel vid undervisningen i sjuksköterskeskolorna. EPIONE.

Tidskrift utgiven av Sjuksköterskeföreningen i Finland. 43 årg.1950, s.2-8.


1953 Rec. av Vincent Sterner ”Elementär sociometri”.

Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor, nr 16/1953.


1954 Rec. av Torsten Husén ”Psykologi”.

Tidskrift för Sveriges sjuksköterskor, nr 12/1954.


1955 Rec. av Carl Ivan Sandström ”Psykologi”.

Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor, nr 22/1954.


Samarbete till hälsa.

Almquist & Wiksell/Gebers Förlag AB. Stockholm.


1958 Vårt mål alltför utopiskt?

Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor, 16/1958, s. 1-3.

1964 Tal den 30 januari 1964 vid avslutningen av första specialkursen i mentalsjukvård.

Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor, nr 4/1964, s. 154-156.


Tal den 6 mars 1964 vid avslutningen av första specialkursen för blivande lärare i hälso- och sjukvård.

Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor, nr 6/1964, s. 258-260.


Samarbejde i sundhedens tjeneste. (Samarbete till hälsa)

Oversat fra svensk af Annelise Jacobsen. Nyt nordisk Forlag – Arnold Busck.

Samarbete till hälsa utges som talbok.


Tal vid OIA (Old Internationals´ Association of Florence Nightingale Scholars and

of Fellows of the Florence Nightingale International Foundation) summer school i

Edinburgh.

Report of the Old Internationals Summer school. August 1964. ………lllUniversity of Edinburgh, pp. 26-28.


1971 En skola skapas och försvinner. I Statens sjuksköterskeskola 1939-1969, red.

Holmdin, J-M, Janzon, A., Ripa, M-B, s. 9-38.


1972 Vad är FNINA? (Florence Nightingale International Nurses Association).

Tidskrift för Sveriges Sjuksköterskor, nr 11/1972, s. 9-10.
I Statens sjuksköterskeskolas Kamratförbunds årsskrift:


1960 - 1969 årlig medverkan under rubriken: Från skolans horisont.


1972 - 2000 årlig medverkan, ibland artiklar med särskild rubrik:


1973 Brev från min sommarö, s. 19-22.

1975 En vecka i Nippon, s. 21-29.


1976 Sensommarbrev från skärgården, s. 33-38.


1979 Efter 40 år, s. 27-34.


1980 Från en patients synvinkel, s. 26-30.Opublicerade manus


1950 Staten och sjuksköterskeyrket

Uppsats för 3 betyg i statsvetenskap. Stockholms högskola.

1958 The Nurse as a Member of the Health Team. (Även översatt till arabiska).

Föreläsning vid The 8:th Medical Congress for the Middle East i Beirut 9 maj 1958.

1959 Statens sjuksköterskeskola 20 år. Anförande vid Kamratförbundets 35:e llllllllllllllsammankomst på statens sjuksköterskeskola lördagen den 12 dec. 1959.

1960 Principles of Administration to a School of Nursing. Föreläsning vid WHO Training

Course on Nursing Administration to be held at St Anne´s College, Oxford, England

1st to 27th August, 1960.

1967 Evolutionen inom dagens hälso och sjukvård. Tal vid statens sjuksköterskeskolas

kursavlutning den 28 februari 1967.

1969 Kunskap, rutin och slentrian. Tal vid statens sjuksköterskeskolas kursavslutning

den 28 mars 1967.

1969 Föredrag vid rektorsmötet i Helsingfors den 4 juni 1969.

1977 Tal vid Röda Korsets elev- och sjuksköterskehems 50-års jubileum den 23 november

1987 Hälsa och hälsovård i min tid. Föreläsning vid Seminarium kring begreppet: Hälsa,

vid Hälsouniversitetet i Linköping den 27 november 1987.

skapad avWOF factory - 2018 © Gunborg O. Janzon