GunborgGunborg O Janzon

1927-11-14—2012-08-26

Gunborg O Janzon avled i sitt hem Ekbacken den 26 augusti. Gunborg tillhörde kursen VK 48 och avslutade sin utbildning 1951 vid Statens sjuksköterskeskola. Hon var Astrid Janzons adoptivdotter.

Efter bara några års tjänstgöring som sjuksköterska drabbades hon av polio. Hennes stora intresse var arkeologi som hon studerade vid Stockholms universitet. Detta förde henne runt till olika utgrävningar i Sverige och utomlands. Gunborg pensionerades 1992 från tjänsten som forskningschef vid Historiska Museet i Stockholm. Hennes sista forskningsuppgift resulterade i en rapport 2009 från utgrävningarna i Alvastra ”The dolmen in Alvastra”. Hon var en uppskattad handledare för arkeologistudenter ”grävlingar” och deras besök på Flatvarp var en höjdpunkt som de aldrig glömmer.

Trots att Gunborg ägnat nästan hela sin yrkesverksamma tid åt arkeologin har hon varit trogen sin grundutbildning som sjuksköterska och varit aktiv i Kamratförbundet. Hon berättade att det troligen var tack vare sin sjuksköterskeutbildning som hon fick möjlighet att deltaga i utgrävningar i Nubien.

Gunborg har med kraft och entusiasm fört Astrids arv för utveckling av en modern sjuksköterskeutbildning vidare. Detta blev konkret när Gunborg efter Astrids bortgång bildade Astrid Janzons stiftelse. De symposier som genomförts under åren har visat på hög kvalitet med inbjudna svenska och utländska gästföreläsare. Framför allt har Astrids livsverk förts vidare.

Gunborg och AstridAstrid och Gunborg hade vänner över hela världen och deras hem stod öppet för alla. Många är de statarelever som varit på fest på Ekbacken.

2010 drabbades Gunborg av en stor stroke som band henne till rullstolen. Trots detta svåra handikapp har hon varit aktiv i planeringen av symposierna och kunde med glädje deltaga i det senaste symposiet i Linköping

Hon längtade alltid till sitt älskade Flatvarp och kunde vistas där några veckor även denna sista sommar och njuta av havet.

Gunborg var med sitt stillsamma väsen och humor en underbar person. Hennes generositet och omtänksamhet om andra fanns alltid med. Tack vare släkt och stor vänkrets var Gunborg sällan ensam under sjukdomstiden

Personalen vid Ekens hemtjänst lyste upp tillvaron för Gunborg under denna tid.

Vi saknar Gunborg och minns henne med största värme och tacksamhet. Vi hoppas att hennes och Astrids livsverk lever vidare genom Astrid Janzons stiftelse.


Ulla Stolt HK61

Margaretha Törnvall HK57


skapad avWOF factory - 2018 © Gunborg O. Janzon