Kamratförbundets sista möte

Måndagen den 26 november 2012 var vi kallade till Kamratförbundets sist möte. 70 års lyckosam verksamhet skulle avslutas. Mötet ägde rum i Församlingssalen, Kungsholms kyrka inte långt från "Gamla Garnis"där Statens sjuksköterskeskola startade sin verksamhet 1939. Mötet var välbesökt, ca 100 deltagare bjöds på cider och snittar efter mötesförhandlingarna. Det välkända "Kamratförbundssorlet hördes trots det sorgliga avslutet. Vi hoppas att detta möte lever vidare i kommande "kursträffar".
Margaretha Törnvall, HK 57

 

 

Glimtar från Statens sjuksköterskeskolas Kamratförbunds årsmöte 2012 på Piperska muren i Stockholm. Rekordmånga delatagare i år, kanske delvis beroende på agendans punkt om nedläggning av Kamratförbundet. Efter 70 lyckosamma år var en överväldigande majoritet överens om att detta var den enda lösningen.Slutgiltigt beslut tas i höst och styrelsen kommer att informera om detta.
Kerstin Hesselström delgav oss avslutningsvis många underbara minnen från Kamratförbundet och möten med Astrid Janzon. Tack Kerstin!
efter mötet följde som vanligt en supé och ett ljuvligt Kamratförbundssorl uppstod.

Margaretha Törnvall

 

 

 

 

 

 


 

 

skapad avWOF factory - 2018 © Gunborg O. Janzon