Kontakt

     
Jönköping University:    
 

Maria Björk
Ämnesföreträdare och Docent

Avdelningen för omvårdnad
Hälsohögskolan
Jönköping University
maria.bjork@ju.se
036-10 12 34


Linköpings Universitet:    
 

Margareta Bachrach-Lindström
Biträdande Professor och Prodekan för Medicinska fakulteten
Avdelningen för omvårdnad
Institutionen för medicin och hälsa
Linköpings universitet
581 83 Linköping

margareta.bachrach-lindstrom@liu.se
Telefon: 013-28 58 27

Röda Korsets Högskola:    
 

Catarina Nahlén Bose
Med. Dr., Högskolelektor

Hälsovetenskapliga institutionen
Röda Korsets Högskola
Box 1059
141 21 Huddinge
catarina.nahlen.bose@rkh.se
08-587 516 20

www.rkh.se

www.facebook.com/rodakorsetshogskola


skapad avWOF factory - 2018 © Gunborg O. Janzon